Mijnbouw

Machinisten in de mijnbouw zijn automatisch aan veel stof onderhevig. Veel stoffen zijn relatief ongevaarlijk in kleine hoeveelheden. In grote hoeveelheden kunnen veel stoffen echter wel schade aanrichten.

Stoffen zoals kwarts (silica) zijn daarnaast altijd gevaarlijk. Kwartsstoffen zijn uiterst fijn, bijna onzichtbaar en kunnen tot diep in de longen doordringen. De gevolgen hiervan op de lange termijn zijn vaak ernstig en zelfs levensbedreigend. Langdurige contactmomenten vormen een groot risico voor de gezondheid. Een risico waaraan machinisten niet blootgesteld zouden mogen worden. En hoeven worden. want BMAir ontwikkelt systemen en filters die dit risico tot een minimum beperkt. Met onze installaties zijn machinisten in de mijnbouw voortaan voorzien van optimaal gefilterde lucht.

Schadelijke stoffen binnen de mijnbouw

Iedere sector kent z’n eigen gevaarlijke stoffen. Daarom biedt BMAir speciale systemen en filters voor verschillende sectoren.

Kwartsstof

Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten en dus in veel bouwmaterialen. Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is. Het bestaat uit hele kleine onoplosbare stofdeeltjes die diep in de longen terechtkomen. Hier kan het bindweefselvorming veroorzaken, dit wordt longfibrose of ook wel stoflongen genoemd. Kwartstof is ook kankerverwekkend, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

DME

De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. Vaak wordt ook de term dieselrook gebruikt. DME bevat gassen en vaste deeltjes (roet). De vaste (ultra)fijnstofdeeltjes bevatten onder andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), die kankerverwekkend zijn.

Zuurstof

Ondergronds kan slechte ventilatie zorgen voor een direct zuurstofttekort. Onvoldoende zuurstof betekent dat er minder dan 18 vol.-% zuurstof aanwezig is, terwijl lucht normaal gesproken 21 vol.-% zuurstof bevat. Wanneer de concentratie zuurstof minder dan 10 vol.-% is, treedt zonder voorsymptomen (duizeligheid) bewusteloosheid op. Al snel zal ook hersenletsel het gevolg zijn en kan binnen enkele minuten de dood intreden, tenzij er direct reanimatie plaatsvindt.

Daarnaast zijn stoffen zoals adembaar silica altijd gevaarlijk. De partikels zijn super fijn, bijna onzichtbaar en kunnen diep in de longen doordringen. De langetermijngevolgen hiervan zijn vaak ernstig en zelfs levensbedreigend.

Payoff_Sectors_BMair

BMair’s aanbevelingen

Langdurige blootstellingsmomenten vormen een groot gezondheidsrisico. Een risico waar machinebedieners niet aan blootgesteld moeten worden. En dat hoeft ook niet met een van de filteroverdruksystemen van BMair hieronder vermeld.

F20_Systems_BMair

BMair F20

Na de fusie met Freshfilter is de compacte F20 nog steeds verkrijgbaar. De F20 is niet alleen compact maar ook krachtig en geschikt voor praktisch elke bouwmachine. Ondanks zijn compacte ontwerp staat de F20 bekend om zijn hoge HEPA-filtratiecapaciteit.

✔ Geschikt voor montage op dek / spatbord
✔ Voor standaard / zware stoffige werkomstandigheden

BMair MAO-3 Metal Cover

Speciaal ontworpen voor de toenemende vraag naar compacte en slimme systemen. Onder de moderne, robuuste, roestvrijstalen behuizing bevindt zich een uniek gevormd zelfreinigend HEPA-filter met ongeëvenaarde capaciteit.

✔ Geschikt voor montage op dek / bumper
✔ Voor standaard- en (extreem) zware werkomstandigheden

Bmair Asyst

Het gepatenteerde ademhalingslucht systeem BMAir ASYST stelt u in staat om onder veilige omstandigheden te blijven werken tijdens extreme piekbelastingen in de concentratie van gassen en dampen.

✔ Montage locatie op maat
✔ Voor extreem zware werkomstandigheden

Contact met BMair

TOP