Skip to main content

 

Privacy- en cookieverklaring

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in maart 2020.

BMAir International B.V. (hierna “BMAir” en/of “wij”), gevestigd aan Kuiper 15, 5253RJ Nieuwkuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Persoonsgegevens voor afhandelen offerte of bestelling

Wanneer je bij ons een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen . Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege om:

 • Jouw betaling af te kunnen handelen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrief

Indien je hiervoor toestemming geeft, sturen wij je de nieuwsbrief van BMAir toe. In de nieuwsbrief lees je nieuwsberichten over ons bedrijf, onze diensten en producten. Mocht je deze niet meer willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht (optioneel).

Wij bewaren deze informatie totdat jij je toestemming hebt ingetrokken.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over BMAir, dan kun je telefonisch contact met ons opnemen of via de mail.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Inhoud e-mail;
 • Bedrijfsgegevens;

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

BMAir bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

BMAir deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BMAir blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, dat zijn:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • Onze softwareleveranciers;
 • Onze hostingpartij;
 • Onze IT-dienstverleners.
 • Onze leveranciers op het gebied van marketing en nieuwsbrieven;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Analytisch

 

 

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

– Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

– verder geen gegevens delen met Google; en

 

Https-cookie Maximaal 2 jaar

 

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

 

Functioneel Cookies die noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk maken, zoals het inladen en tonen van lettertypen.

Maakt het mogelijk om de cookiebanner te tonen en deze te laten werken, maar ook ter beveiliging van de website.

Https-cookie Maximaal 2 jaar

 

Social media

Op onze website zijn social media buttons  opgenomen van Facebook en LinkedIn. Met behulp van deze buttons kun je ervoor kiezen om via jouw eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of om onze pagina te delen met jouw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van jouw persoonlijke social media-websitepagina’s. Als je op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Ook heb je het recht om jouw toestemming in te trekken en bezwaar te maken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@bmair.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BMAir neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@bmair.com

Wat gebeurt er wanneer deze privacykennisgeving verandert?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacykennisgeving aan te brengen. Als wij deze privacykennisgeving bijwerken of wijzigen, worden de wijzigingen op deze Website aangebracht. Door de Website na de publicatie van wijzigingen in deze privacykennisgeving te gebruiken, gaat u akkoord met deze wijzigingen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Contactgegevens:

BMAir International B.V.
Kuiper 15, 5253RJ Nieuwkuijk

Home

KVK 18122402

Functionaris Gegevensbescherming: Mevr. L. Israël-Homan, te bereiken via:
admin@bmair.com

+31(0)416340016

Leadinfo:

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.