Skip to main content

Bodemsanering

Geef chemische cocktails geen kans

Geef machinisten gezonde ademruimte

Werken en ademhalen zonder zorgen

De ontmanteling van een oude fabriek, teerput of dumpplek is niet zonder risico. Sterker nog, machinisten zonder goede bescherming lopen ernstige gezondheidsrisico’s. De minste of geringste blootstelling kan al leiden tot chronische vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. De systemen en filters van BMAir zorgen ervoor dat machinisten veilig kunnen werken in dit soort omstandigheden.

Ethisch verantwoord werken zou altijd de topprioriteit moeten hebben. Wij doen geen enkele concessie als het aankomt op de gezondheid van machinisten. Cocktails met chemische stoffen in de grond krijgen geen kans. Schone lucht is het enige dat telt.

Schadelijke stoffen in de grondsanering

Iedere sector kent z’n eigen gevaarlijke stoffen. BMAir biedt iedere sector daarom speciale systemen en filters.

Benzeen

Het is één van de meest geproduceerde chemische stoffen en wordt gebruikt als grondstof voor andere chemische stoffen. Per 1 oktober 2017 is de grenswaarde van benzeen verlaagd, de nieuwe grenswaarde bedraagt nu 0.7 mg/m3 (0.2 ppm). Het is door het International Agency for Research on Cancer ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (Groep 1). Langdurige blootstelling aan benzeen kan acute myeloïde leukemie veroorzaken, dit is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen.

Vinylchloride

Deze vluchtige verbinding is carcinogeen en zijn veelal het gevolg van afbraak van verontreinigingen met de oplosmiddelen tetrachlooretheen (PER) of trochlooretheen (TRI) die onder andere gebruikt worden voor de chemische reiniging van textiel en kan bij tamelijk lage concentraties al zorgen voor oogirritatie, hoofdpijn, duizeligheid en zwakte.

Cyaniden

In grond waarop eerder een gasfabriek of metaalverwerkingsbedrijf heeft gestaan, kunnen cyaniden voorkomen. Karakteristiek voor deze verzameling van stoffen is dat ze een CN-ion bevatten. Vrije cyaniden (waartoe ook blauwzuurgas behoort) verdampen gemakkelijk; ze komen het lichaam binnen via de ademhaling en blokkeren de aanvoer van zuurstof naar de weefsels. Dat zorgt voor hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid, of overlijden.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van frisse lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.